• Label : "gurubesaruinsawafat"

In Memoriam Prof. Dr. KH. A. Faisol Haq

Saya mengenal Prof. A. Faishol Haq sewaktu sama-sama menjadi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 1980-an. Bel ...